Hoe kan ik participeren?

Zonneparken bieden hele mooie kansen voor burgerparticipatie. Kansen liggen in het uitgeven van obligaties en participaties, waarmee de lokale gemeenschap financiering van zonnepanelen mogelijk maakt. Tegen een aantrekkelijk rendement! Deze vorm van betrokkenheid bij energie opwekking kan op vele verschillende manieren worden georganiseerd en ingericht.

Het is onze nadrukkelijke wens om de inwoners van Bakkeveen te betrekken bij dit zonnepark. Wij onderzoeken op dit moment op welke wijze dit het beste zou kunnen. Wij hebben daarbij de hulp ingeroepen van deskundigen op dit gebied.

De meest voor de hand liggende vorm is financiële participatie. Financiële participatie houdt in dat je mee kunt investeren in het zonnepark. Dit gebeurt tegenwoordig vaak door middel van crowdfunding.  Voorbereiding van  het openstellen voor crowdfunding vindt pas plaats nadat de vergunning- en subsidieverlening is afgerond. De daadwerkelijke uitgifte vindt plaats in de exploitatiefase. Er zijn een aantal crowdfundingsplatformen actief op het gebied van duurzame energie. Je krijgt hierbij jaarlijks rendement uitgekeerd (gemiddeld tussen de circa 3% en 6%) op basis van de productie van het zonnepark. Op het einde van de looptijd krijg je de eigen investering weer terug, net zoals bij een obligatie. Wij overwegen sterk om een dergelijke manier van crowdfunding in te gaan zetten.

Als je op de hoogte gehouden wilt worden van de mogelijkheden tot participatie dan verzoeken we je onderstaand formulier in te vullen. We zullen je dan te zijner tijd nader informeren.