Hoe ziet het proces eruit?

Om een zonnepark te kunnen realiseren moeten verschillende stappen worden doorlopen. Het begint er mee om direct belanghebbenden te informeren over onze voornemens. Deze stap is inmiddels gezet. De daaropvolgende stap is het informeren van alle inwoners uit Bakkeveen. Vandaar deze site, om iedereen van dezelfde en meest actuele informatie te voorzien.

Een volgende actie is het aanvragen van een uitgebreide omgevingsvergunning. Omdat de locatie nu nog niet de mogelijkheid biedt tot het realiseren van een zonnepark zal een ruimtelijke procedure moeten worden doorlopen.

Naast het aanvragen van de omgevingsvergunning zal nog een noodzakelijke stap worden gezet, namelijk het aanvragen van een SDE+ subsidie. Deze subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. De SDE+ regeling is een belangrijk middel om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Deze SDE+ subsidie is van belang voor het slagen van dit initiatief. Alleen met deze subsidie is een gezonde businesscase realiseerbaar.

Wanneer er een SDE-beschikking wordt ontvangen kan het project verder uitgewerkt worden en volgt het definitieve technische ontwerp, financiering, aanbesteding en realisatie.