Landschappelijke inpassing

Uitgangspunt bij de inpassing van het zonnepark is dat het bestaande landschap wordt gerespecteerd. Dat betekent dat de bestaande slotenstructuur en het open karakter zoveel mogelijk worden behouden. De panelen worden dan ook niet volledig aan het zicht onttrokken, er mag gezien worden dat Bakkeveen zich inzet voor duurzame energie. Via onderstaande link kan het landschappelijk inpassingsplan worden gedownload.

Landschappelijk inpassingplan Zonnepark_Bakkeveen