Waar komt het zonnepark?

De beoogde locatie van het Zonnepark Bakkeveen is gelegen aan de zuidoostzijde van Bakkeveen. Het perceel is aan de noordwest kant ingesloten door de ‘Alde Drintse Wei’, aan de zuidwest kant door de N917 en aan de zuidoost kant door de ‘Nije Drintse Wei’. Het zonnepark grenst daarmee aan de dorpskern, waardoor het  aansluiting vindt aan de bebouwing.

Het plangebied is ruim 8 hectare groot, hiervan wordt ca. 5 hectare ingevuld met zonnepanelen. De resterende gronden worden gebruikt om het zonnepark op een landschappelijk manier in te passen.

De Provincie Fryslân heeft meerdere criteria vastgesteld waaraan locaties, waar initiatieven voor zonneparken worden ontplooid,  moeten voldoen. De beoogde locatie voor Zonnepark Bakkeveen voldoet aan die criteria. Inmiddels hebben zowel de Provincie Fryslân als ook de gemeente Opsterland aangegeven medewerking te willen verlenen aan ons initiatief.