Waarom een zonnepark?

Fossiele energiebronnen raken op, CO2 uitstoot is schadelijk voor het klimaat en we willen minder afhankelijk zijn van andere landen als leverancier van olie en gas: er zijn genoeg redenen om over te schakelen naar duurzame energiebronnen.

Het klimaatakkoord van Parijs bevestigd dat hier wereldwijd hetzelfde over gedacht wordt.

Nederland heeft vanuit de Europese Unie een doelstelling om in 2020 14% groene energie op te wekken en de Tweede Kamer heeft recent het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd, waarmee Nederland zich verplicht tot het nemen van maatregelen. In de tweede helft van deze eeuw moeten landen klimaatneutraal zijn.

De provinciale doelstellingen ten aanzien van duurzame energie in de vorm van zonnestroom bedraagt 500 MW in 2020.  Tussen de 25 en 50 MW zal hiervan op de grond moeten worden gerealiseerd. Dit impliceert een ruimtebehoefte van 50 – 100 ha in de provincie Fryslân tot 2020. De vraag naar duurzame energie zal ook na 2020 alleen maar toenemen.  Zo is de doelstelling voor 2025 1300 MW.  Dat houdt in dat er jaarlijks 100 MW bij moet komen. Grote ambities die ook noodzakelijk zijn! Voor meer informatie over de provinciale doelstellingen klik op deze link:
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/duurzame-energie_3460/item/sinnestroom_1957.html

De gemeente Opsterland wil meewerken aan de provinciale doelstelling, in de omgevingsvisie geeft de gemeente Opsterland aan een hoge ambitie na te streven op het gebied van opwekken van energie. In 2009 heeft de gemeente uitgesproken om naar de toekomst toe energieneutraal te worden in een door de raad vastgestelde notitie ‘Naar een klimaatneutraal Opsterland’. De gemeente Opsterland heeft het energieakkoord Noord Nederland ondertekend. Daarnaast heeft de gemeente de kabinetsdoelstellingen ondertekend. Ook heeft de gemeente Opsterland zich duidelijk uitgesproken over windenergie. Windmolens hebben een te grote ruimtelijke impact op het landschap, en zijn daarom niet toegestaan. Voor meer informatie over de gemeentelijke ambities klik op deze link:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Opsterland/442961/442961_1.html

Om al deze doelstellingen te halen hebben we niet de luxe om te kiezen tussen windenergie, zonne-energie op daken of een zonnepark. We zullen alle mogelijkheden om lokaal duurzame energie te produceren moeten verkennen en overwegen. Een zonnepark is daarvoor een hele goede mogelijkheid.