Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een veld met zonnepanelen. De zonnepanelen wekken op een duurzame manier elektriciteit op uit het zonlicht. Die energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en via de netbeheerder en energieleverancier wordt de elektriciteit gebruikt door een gezin of bedrijf in Bakkeveen of daarbuiten. Een zonnepark kan voorzien in een groot deel van het elektriciteitsvraag van de inwoners en bedrijven in Bakkeveen.

Het opwekken van energie uit zonneparken kent veel voordelen:

  • De opwekking van zonne-energie brengt geen uitstoot van CO2 of andere vervuilende stoffen met zich mee. Zonne-energie is dus goed voor het milieu.
  • Zonne-energie produceert geen afval;
  • Door gunstige afspraken met een energieleverancier te maken kunnen gezinnen en/of bedrijven uit Bakkeveen en daarbuiten profiteren van lokaal opgewekte groene stroom tegen een scherpe prijs;
  • Zonne-energie kan je op verschillende manieren aanwenden. Met zonne-energie kan je niet alleen elektriciteit opwekken of gebouwen verwarmen, je kan er ook voertuigen en apparaten mee aandrijven;
  • De zon heeft meer dan genoeg energie voor ons allemaal. In één minuut geeft de zon meer energie dan de gehele mensheid nodig heeft in vier jaar;
  • Door naast daken ook geschikte grond te gebruiken kunnen we meer profiteren van de beschikbare zonne-energie.